وظایف کمیته پژوهشی در آموزش

۱- تعیین اولویتهای پژوهشی در آموزش در دانشکده ها و بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیات علمی
۲- انجام نیاز سنجی در مورد ژونال های علمی مورد نیاز گروههای آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات
۳- ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در مورد زمینه های پژوهشی در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه
۴- برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش
۵- بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش
۶- هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
۷- هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
۸- تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
۹- اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی
۱۰- ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی
۱۱- مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح¬های پژوهش در آموزش
۱۲- مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
۱۳- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت