وظایف کمیته برنامه ریزی آموزشی

۱- همکاری با مدیران گروه های آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس lesson plan توسط کلیه اعضای هیات علمی
۲- تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح های درسی تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی ها به واحد برنامه ریزی درسی
۳- ارائه مشاوره و جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره course plan) )
۴- همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی
۵-ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
۶-انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده
۷-بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
۸-ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک…
۹- ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان
۱۰ – ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
۱۱- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت