وظایف کمیته ارزشیابی و ارزیابی

 

۱– همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعاتی در بازنگری شاخصهای ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروهی
۲ – اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۳ – مدیریت فرایند های ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی
۴ – تهیه و معتبر سازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی
۵ – ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
۶ – گزارش شاخص های آموزشی ،بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی
۷- نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)
۸- پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
۹ – بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)
۱۰ – تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
۱۱ – ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
۱۲ – مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
۱۳ – اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه¬های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه
۱۴ – ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت