واحد کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی مطالعه ای است آینده نگر که برای مقایسه اثرات و ارزش یک مداخله (یا مداخله ها) در برابر شاهد در نمونه های انسانی انجام می شود.
هدف کارآزمایی بالینی
– ارزیابی کارایی( efficacy ) و اثربخشی ( effectiveness ) یک مداخله یا داروی جدید
– کمک به روشن شدن نقش داروها یا مداخله های جدید در عملکرد بالینی
اجزاء کلیدی یک کارآزمایی بالینی
– انتخاب واحدهای مورد مطالعه
– تخصیص مداخله ( allocation )
– ماسکه کردن ( blinding )
– پیگیری و جمع آوری داده ها
– تجزیه و تحلیل آماری
– ملاحظات اخلاقی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت