واحد کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی مطالعه ای است آینده نگر که برای مقایسه اثرات و ارزش یک مداخله (یا مداخله ها) در برابر شاهد در نمونه های انسانی انجام می شود.

هدف کارآزمایی بالینی

– ارزیابی کارایی( efficacy ) و اثربخشی ( effectiveness ) یک مداخله یا داروی جدید

– کمک به روشن شدن نقش داروها یا مداخله های جدید در عملکرد بالینی

اجزاء کلیدی یک کارآزمایی بالینی

– انتخاب واحدهای مورد مطالعه

– تخصیص مداخله ( allocation )

– ماسکه کردن ( blinding )

– پیگیری و جمع آوری داده ها

– تجزیه و تحلیل آماری

– ملاحظات اخلاقی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت