واحد توسعه و پژوهش

 

واحد انتشارات و علم سنجی

دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد.
هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت‌های فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی علوم پزشکی در هر گرایش علمی و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد. علم سنجی می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مسئولان و برنامه‌ریزان باشد تا مدیریت منابع مالی و انسانی با بالاترین کارآیی انجام پذیرد. اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.
گروه علم سنجی و انتشارات با توجه به اهمیت شاخص های علم سنجی در تبیین روند تولید علم کشور، بازدهی پژوهش‌های علوم پزشکی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه پژوهش شکل گرفته و این گروه بر آن است تا با سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و طراحی برنامه های لازم در راستای اعتلای جایگاه علمی کشور در سطوح بین المللی گام بردارد.

شرح وظایف
• سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران بیمارستان بهارلو
• شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر در حوزه علوم پزشکی در بیمارستان بهارلو
• رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها
• مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی و انتشارات علمی
• هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی و انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی پژوهشگران بیمارستان بهارلو
• هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
• انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی بیمارستان بهارلو

 

 

 

واحد ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

این کمیته با هدف به کارگیری نتایج طرحهای تحقیقاتی و برقراری ارتباط بین پژوهش های انجام شده در بیمارستان با سازمانهای دولتی و خصوصی تشکیل گردیده

اهداف:
– اشاعه کاربست یافته های پژوهشی خاتمه یافته در حوزه سلامت
– زمینه سازی برای حل مسائل و موانع ساز نهادها ، ادارات و سازمان های شهرستان و افزایش و بهبود کیفیت فعالیت های آنها با بهره گیری از یافته های پژوهشی
– اشاعه یافته های پژوهشی متناسب با وضعیت مخاطبان به منظور افزایش دانش و مهارت آنان برای تصمیم گیری مناسب
– استفاده از یافته های پژوهشی قابل کاربرد در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیران

شرح وظایف
– بررسی پژوهش های انجام شده و تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه کاربرد یا اشاعه یافته های آنها
– تصمیم گیری در مورد اشاعه یافته های پژوهشی
– کاربست نتایج تحقیق و پیگیری بازخورد آن در گروه مخاطب

 

 

 

واحد امور تحقیقات و فناوری

پیشرفت شگرف کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه ها و اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق که در اولویت امور مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته است. روز بروز نیاز به مدیریت و اداره تحقیق منسجم، هدفمند وتخصصی تررا طلب میکند. در این راستا ماموریت مدیریت امور تحقیقات و فناوری بیمارستان بهارلو در بستر سازی برای تولید ونشر علم ، ظهور خلاقیتها، کشفیات ، ابداع و نوع آوری و توانمند سازی تعریف گردیده است.

شرح وظایف :

  1. ارزشیابی و نظارت

  2. توسعه تحقیقات و هماهنگی

  3. توانمند سازی و ارائه خدمات پژوهشی

  4. انتشار علم و کاربست نتایج تحقیقات

 

 

 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه­های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران
توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل های بومی و …
بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های منطقه ای، ملی و جهانی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه ها و اجرای پروژه های مشترک و کارهای گروهی
سیاست ها و برنامه های مرکز
توسعه پژوهش های ملی و کاربردی با تأکید بر پژوهش های بالینی
حمایت همه جانبه از پژوهشگران و محققین علاقه مند
توانمندسازی پژوهشگران در امور پژوهش
توسعه زیربنای ارتباطی و توسعه همکاری های فی ما بین مراکز پژوهشی کشور
تقویت روحیه همکاری بین اعضاء هیات علمی جهت نیل به مقاصد مشترک
ایجاد پل ارتباطی بین رشته های پایه وبالینی برای رسیدن به پروژه های کاربردی
مشاوره در زمینه‌های پژوهشی جهت دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ، اعضاء هیئت علمی در رابطه با:
• شیوه مشکل‌یابی، پروپوزال نویسی
• متدولوژی طرح تحقیقاتی
• اجرای طرح،گزارش نویسی
• مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله نویسی
. مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

 

 

 

واحد پژوهش های دانشجویی

اهداف :

-تربیت پژوهشگر در مقاطع مختلف دانشجویی

-توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

-نهادینه کردن نظام پژوهش در سایر امور

کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریتهای زیر نظر معاونت پژوهشی میباشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

۱-ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

۲-بهبود انگیزه در دانشجویان ،دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

۳-بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین ،مولفین و مترجمین بکمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

۴-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف بکمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاهها

۵-تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

۶-برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

۷-راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

۸-انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پیام و همچنین خبرنامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

 

 

 

واحد کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی مطالعه ای است آینده نگر که برای مقایسه اثرات و ارزش یک مداخله (یا مداخله ها) در برابر شاهد در نمونه های انسانی انجام می شود.

هدف کارآزمایی بالینی

– ارزیابی کارایی( efficacy ) و اثربخشی ( effectiveness ) یک مداخله یا داروی جدید

– کمک به روشن شدن نقش داروها یا مداخله های جدید در عملکرد بالینی

اجزاء کلیدی یک کارآزمایی بالینی

– انتخاب واحدهای مورد مطالعه

– تخصیص مداخله ( allocation )

– ماسکه کردن ( blinding )

– پیگیری و جمع آوری داده ها

– تجزیه و تحلیل آماری

– ملاحظات اخلاقی

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت