واحد انتشارات و علم سنجی

 

واحد انتشارات و علم سنجی

دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران و سازمان ها در قالب متغیرهای کمی می پردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی است که می تواند مبنای ارزشیابی و رتبه بندی اعضای هیات علمی، گروه های آموزشی، دانشکده ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کشورها قرار گیرد.
هدف از علم سنجی ارزشیابی آخرین پیشرفت‌های فعالیت‌های علمی- تحقیقاتی علوم پزشکی در هر گرایش علمی و عوامل موثر در رشد آن می‌باشد. علم سنجی می‌تواند عنصری مفید و کارآمد برای مسئولان و برنامه‌ریزان باشد تا مدیریت منابع مالی و انسانی با بالاترین کارآیی انجام پذیرد. اساس کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اصلی شامل: گزارش‌های علمی منتشر شده، ارجاعات به نتایج یک تحقیق علمی پس از انتشار، منابعی که در تحقیقات علمی از آنها بهره گرفته شده است، و سابقه کاری و وابستگی موسساتی محققان و نویسندگان می‌باشند. علم سنجی پس از بررسی این متغیرها، با ارائه ترکیبی مناسب از شاخص‌های مبتنی بر آنها، به تبیین روند تولید علم و بازدهی پژوهش‌های علمی می‌پردازد.
گروه علم سنجی و انتشارات با توجه به اهمیت شاخص های علم سنجی در تبیین روند تولید علم کشور، بازدهی پژوهش‌های علوم پزشکی و بهینه سازی مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه پژوهش شکل گرفته و این گروه بر آن است تا با سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و طراحی برنامه های لازم در راستای اعتلای جایگاه علمی کشور در سطوح بین المللی گام بردارد.

شرح وظایف
• سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران بیمارستان بهارلو
• شناسایی و معرفی مقالات و پژوهشگران برتر در حوزه علوم پزشکی در بیمارستان بهارلو
• رصد نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و اعلام و انتشار نتایج آنها
• مدیریت سامانه های الکترونیک علم سنجی و انتشارات علمی
• هماهنگی و تعامل با ادارات علم سنجی و انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور
• مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی پژوهشگران بیمارستان بهارلو
• هماهنگی و برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
• انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی بیمارستان بهارلو

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت