واحد امور تحقیقات و فناوری

 

پیشرفت شگرف کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه ها و اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر تحقیق که در اولویت امور مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفته است. روز بروز نیاز به مدیریت و اداره تحقیق منسجم، هدفمند وتخصصی تررا طلب میکند. در این راستا ماموریت مدیریت امور تحقیقات و فناوری بیمارستان بهارلو در بستر سازی برای تولید ونشر علم ، ظهور خلاقیتها، کشفیات ، ابداع و نوع آوری و توانمند سازی تعریف گردیده است.

شرح وظایف :

  1. ارزشیابی و نظارت

  2. توسعه تحقیقات و هماهنگی

  3. توانمند سازی و ارائه خدمات پژوهشی

  4. انتشار علم و کاربست نتایج تحقیقات

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت