واحد ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

این کمیته با هدف به کارگیری نتایج طرحهای تحقیقاتی و برقراری ارتباط بین پژوهش های انجام شده در بیمارستان با سازمانهای دولتی و خصوصی تشکیل گردیده

اهداف:
– اشاعه کاربست یافته های پژوهشی خاتمه یافته در حوزه سلامت
– زمینه سازی برای حل مسائل و موانع ساز نهادها ، ادارات و سازمان های شهرستان و افزایش و بهبود کیفیت فعالیت های آنها با بهره گیری از یافته های پژوهشی
– اشاعه یافته های پژوهشی متناسب با وضعیت مخاطبان به منظور افزایش دانش و مهارت آنان برای تصمیم گیری مناسب
– استفاده از یافته های پژوهشی قابل کاربرد در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیران

شرح وظایف
– بررسی پژوهش های انجام شده و تصمیم گیری در مورد مناسب ترین راه کاربرد یا اشاعه یافته های آنها
– تصمیم گیری در مورد اشاعه یافته های پژوهشی
– کاربست نتایج تحقیق و پیگیری بازخورد آن در گروه مخاطب

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت