معرفی پرسنل

 

کارشناسان آموزش

 

نام و نام خانوادگی: بابک بابایی
سمت : کارشناس آموزش پردیس بین الملل
شماره داخلی : ۵۷۸

 

نام و نام خانواده گی : شهره نژادایران
سمت : کارشناس ارشد EDO
شماره داخلی : ۵۸۸

 

نام :معصومه
نام خانوادگی :عابدین پور
سمت :کارشناس آموزش
شماره داخلی :۵۷۸

 

نام و نام خانوادگی: فائزه شادمانی فرهنگ
سمت: کارشناس آموزش
شماره داخلی: ۳۴۸

 

نام و نام خانوادگی:عصمت السادات حسینی
سمت: مسئول کتابخانه
شماره داخلی : ۲۱۵

 

کارشناسان پژوهش

 

نام و نام خانواده گی : فاطمه تقي زاده
سمت:كارشناس پژوهش-كتابدار
شماره داخلی : ۲۱۵

 

نام و نام خانوادگی: ناهید رحمانی
سمت: کارشناس مرکز مهارت های بالینی- کارشناس پژوهش
شماره داخلی: ۴۱۳

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت