معاون آموزش – پژوهش

شرح وظایف و اختیارات معاونین مراکز آموزشی و درمانی:

 

۱- نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی بخش‌ها
۲- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی در بیمارستان
۳- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه‌ای در بیمارستان
۴- همکاری با دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت‌های بخش‌ها و اعضای هیئت‌علمی
۵- برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات کمک‌آموزشی به بخش‌ها
۶- تشکیل و اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان
۷- تدوین و حمایت از طرح‌های مربوطه به توسعه آموزش در بیمارستان
۸- مدیریت و نظارت بر استفاده از فضای آموزشی (کتابخانه آمفی‌تئاتر کلاس‌های درس)
۹- راه‌اندازی واحد سمعی و بصری جهت کمک و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید توسط بخش‌ها
۱۰- نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون‌های دستیاران، کارورزان و کارآموزان
۱۱- فراگیران به بخش‌های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده‌ها و مدیران آموزشی بیمارستان‌ها
۱۲- نظارت بر ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آن‌ها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره
۱۳- تهیه گزارش فعالیت‌های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت