معاونت آموزش – پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد عارفی
سمت: معاون آموزشی و پژوهشی
شماره داخلی: ۵۸۹

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت