مدیر آموزش – پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا رضائی کنوی
سمت: مدیر آموزش
شماره داخلی: ۵۸۸

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت