مدیر آموزش – پژوهش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا رضائی کنوی
سمت: مدیر آموزش
شماره داخلی: ۵۸۸

 

شرح وظایف و اختیارات مدیر آموزشی مراکز آموزشی و درمانی:

 

 • کسب خط‌مشی و دستورالعمل از معاونت آموزش

 • اجرای صحیح مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های و مصوبات مربوطه

 • تقسیم فعالیت‌ها بین کارکنان تحت نظارت و راهنمایی آن‌ها

 • بررسی نامه‌های وارده از معاونت آموزش و پیگیری آن‌ها

 • تهیه پیش‌نویس نامه‌ها و بخش‌نامه‌های لازم

 • نظارت در توزیع نامه‌ها و یا برنامه‌های آموزشی

 • بررسی و نظارت در تنظیم و اجرای امتحانات با همکاری سرپرستان گروه‌های آموزشی و تنظیم لیست نمرات دانشجویان

 • بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان با همکاری سرپرستان گروه‌های آموزشی بیمارستان

 • بررسی و نظارت و تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه‌های آموزشی و تهیه صورت‌جلسه

 • بررسی و نظارت در برنامه‌ریزی کلاس‌های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید

 • پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و کلیه درخواست‌های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و …

 • نظارت بر برنامه‌های سالن کنفرانس و کلاس‌های درس

 • انجام کلیه امور مربوطه به برگزاری کنفرانس‌های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی‌های سخنرانی و شرکت

 • گزارش فعالیت‌های آموزشی گروه‌های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی

 • امور هیئت‌علمی شامل تشکیل پرونده حضوروغیاب و بررسی ساعات کارکرد هیئت‌علمی، ذخیره و بازخرید مرخصی استحقاقی و ترفیع آن‌ها

 • انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می‌گردد

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت