فعالیت های علمی و اجرا (جاری و آتی) EDO

۱- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
۲- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی
۳- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن
۴- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری
۵- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدها
۶- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت