شرح وظایف EDO

 

الف- ارزشیابی
۱- ارزشیابی اساتید
الف- انجام ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و ارسال آن به مرکز مطالعات
ب- انجام ارزشیابی معاون آموزشی توسط مدیران گروه
۲- ارزشیابی اساتید
الف- همکاری با EDC در انجام ارزشیابی درون گروهی
ب- همکاری در تهیه و ارسال Log book

ب- آموزش
– برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی برای دستیاران در زمینه های مختلف آموزشی
– برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی نسخه نویسی، مهارت های بالینی برای دانشجویان پزشکی
– همکاری با EDC در اجرای کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی
– اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی
– بررسی کیفیت سؤالات امتحانی
– بررسی طرح درس ها و طرح دوره از گروه های بالینی

ب- آموزش
– مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش
– مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت