شرح وظایف کتابدار

 

– آموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در بانک های اطلاعاتی به مراجعین
– ارائه سرویس مناسب بخ مراجعین در چارچوب آیین نامه داخلی کتابخانه
– مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعین و انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتاب
– سازماندهی کتب بر اساس نظام های طبقه بندی، کاتالوگ نویسی و ثبت مجلات در کاردکس
– فعالیت لازم در جهت آگاه کردن مراجعین از منابع موجود در کتابخانه و چگونگی استفاده از منابع مختلف
– همکاری لازم در کلیه طرح های ستادی مرتبط با امور کتابداری و اطلاع رسانی
– شرکت در کلیه جلسات و برنامه های آموزشی
– ثبت اطلاعات کتاب های جدید در دفاتر و رایانه
– انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
– انجام امور مربوط به خرید کتاب از نمایشگاه های کتاب از قبیل تهیه لیست خرید و تهیه کارت خرید، صورتجلسه کتاب و …
– ارائه سرویس اطلاع رسانی رایانه ای (جستجو در بانک های اطلاعاتی … اینترنت) بر حسب امکانات موجود در آیین نامه های داخلی کتابخانه

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت