شرح وظایف کارشناسان آموزشی

 

– کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی
– اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه
– تقسیم فعالیت ها بین کارکنان تحت نظارت و راهنمایی آن ها
– بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها
– تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
– نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی
– بررسی و نظارت در تنظیم و اجرای امتحانات با همکاری سرپرستان گروه های آموزشی و تنظیم لیست نمرات دانشجویان
– بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان باهمکاری سرپرستان گروه های آموزشی بیمارستان و سایر واحدهای ذیربط
– بررسی و نظارت در تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات
– اجرای موارد مطرح شده در جلسات
– بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید
– پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و …
– نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس
– انجام کلیه امور مربوط به برگزاری کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی و شرکت
– گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی
– امور هیئت علمی شامل تشکیل پرونده حضور و غیاب و بررسی ساعات کارکرد
– اعضای هیئت علمی، ذخیره و بازخرید مرخصی استحقاقی اعضای هیئت علمی و ترفیع هیئت علمی
– انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.
– تشکیل کارنامه و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی
– معرفی فراگیران به طور هفتگی یا ماهانه به اساتید
– نظارت کنترل حضور و غیاب فراگیران و اعلام غیبت ها به دانشکده پزشکی
– اعلام گواهی انجام کار و نمرات دستیاران به گروه های آموزشی دانشکده پزشکی
– انجام امور اداری، گواهی کار، گواهی حقوق و مرخصی و … جهت دانشجویان و دستیاران
– همکاری و هماهنگی لازم با گروه های آموزشی دانشکده
– راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات فراگیران
– دریافت انتقادات، پیشنهادات و کلیه درخواست های آموزشی و پیگیری موارد آن ها
– برنامه ریزی گزارش صبحگاهی و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت