شرح وظایف مدیر آموزش

 

۱- نظارت بر پذیرش فراگیران در بیمارستان بهارلو

۲- رسیدگی به برنامه های آموزشی بیمارستان و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آن ها

۳- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی فراگیران از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان

۴- نظارت بر صدور گواهی پایان دوره و ریز نمرات و تأیید مدارک تحصیلی

۵- نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی فراگیران و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان

۶- نظارت بر امور نقل و انتقال فراگیران با توجه به مقررات

۷- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آن ها به مراجع ذیصلاح

۸- همکاری در امور ارجاعی از طرف معاون آموزشی

۹- همکاری و هماهنگی با آموزش دانشکده پزشکی

۱۰- همکاری و آشنا نمودن فراگیران جدیدالورود به قوانین و مقررات آموزشی بیمارستان

۱۱- همکاری در برگزاری جلسه مسئولین بیمارستان با فراگیران

۱۲- نظارت بر اداره امور کلاس ها

۱۳- نظارت بر کارکنان تحت سرپرستی و هماهنگی فعالیت ها و راهنمایی لازم در زمینه انجام وظایف و تقسیم کار

۱۴- بازدید از محیط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاون آموزشی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت