شرح وظایف سمعی بصری

 

– کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
– تهیه و به کار اندازی دستگاه های سمعی و بصری جهت آموزش های لازم سمعی بصری بیمارستان
– تنظیم و کنترل دستگاه های فوق در هنگام استفاده از آن ها
– تشخیص نواقص و عیوب سیستم های صوتی و وسایل سمعی بصری
– همکاری در تهیه مشخصات نواقص سیستم های صوتی و وسایل سمعی بصری جهت تعمیر
– همکاری در انجام آزمایشات ساده و تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آن ها
– نظارت بر انجام تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آن ها در بیمارستان
– راهنمایی و دادن آموزش های لازم به تکنسین ها و کارکنان تحت سرپرستی
– بازدید از دستگاه های سمعی بصری در بیمارستان از نظر عیوب و تعمیرات اساسی
– همکاری در تنظیم و کنترل دستگاه های سمعی بصری در هنگام استفاده از آن ها
– تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه
– انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
– شرکت در سمینارها و نمایشگاه های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری در پدیده های تازه سمعی و بصری

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت