رسالت

رسالت(MISSION)

 واحد آموزش سلامت بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی بعنوان متولی آموزش سلامت در بیمارستان با فراهم نمودن

بستري مناسب به ارایه خدمات آموزشی مستمر موثر و کار آمد در راستاي منشور حقوق بیمار ،حفظ کرامت انسانی و ارتقا

سلامت جامعه به کلیه گروههاي مددجو می پردازد.

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت