رابط آموزش به بیمار

لیست شرح وظایف رابط آموزش به بیمار

 • همکاری با سوپروایزر آموزش به بیمار و سرپرستار در آموزش به پرستاران جهت نیل به اهداف آموزش بیمار

 • همکاری با سوپروایزر و سرپرستار در بازبینی برنامه ها ونیاز سنجی های جدید آموزشی

 • ثبت وگزارش كليه فعاليتهاي آموزش به بیمار بخش و اعلام نتايج حاصله به سوپروایزر آموزش به بیمار

 • هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت مددجویان دركلاسهاي آموزش گروهی

 • همکاری در تهیه ی جزوات، پوسترها، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت مددجويان

 • شركت در جلسات آموزشي به پیشنهاد سوپروایزر آموزش به بیمار

 • برقراری ارتباط مناسب با نیروهای جدیدالورود و ایجاد حس علاقمندی و انگیزه ی آموزش به مددجو

 • به روز رسانی برد آموزش سلامت بخش

 • تکمیل و به روز رسانی رسانه های آموزشی درقفسه مخصوص رسانه های آموزشی

 • همکاری با سرپرستار در نظارت بر تکمیل صحیح فرمهای ثبت آموزش به مددجوو ارائه بروشور آموزش بدو ورود به مددجویان

 • همکاری با سرپرستار در نظارت بر آموزش زمان ترخیص و ارائه فرم  آموزش  زمان ترخیص

 • همكاري و مشاركت درارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي وكيفيت ارائه خدمات پرستاري

همکاری با سرپرستار در نظارت بر ثبت آموزشهای داده شده در گزارشات پرستاری توسط سایر پرستاران

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت