دورنما

دور نما(VISSION )

برخورداري از بالاترین استانداردهاي کیفی و کمی در ارایه خدمات آموزشی به مددجویان در کشور

اعتقادات و باورها( ارزشها)

-کرامت مددجویان و کارکنان

– همدلی و مشارکت جویی

– دانش محوري

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت