دفتر توسعه آموزش – EDO

 

فلسفه

دفتر توسعه با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسبی را برای رشد اساتید و اعضای هیات علمی فراهم می‌سازد.

چشم‌انداز

دفتر توسعه آموزش با عنايت به ارزش‌ها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد، در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي گام برداشته و در سطح بين المللي در زمينه آموزش مطرح باشد.

ماموریت و رسالت EDO

۱-طراحی، اجرای رویکردهای جدید آموزش
۲-سازماندهی وحمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهش در آموزش
۳-ارتقاء، رشد و پویایی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش
۴-جلب مشارکت اعضای هیات در ارتقاء کیفیت آموزشی
۵-ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
۶-طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
۷-اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران،و خود ارزشیابی
۸-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی (کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیئت علمی
۹-فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
۱۰-بررسی سیستمها و برنامه های آموزشی، ارزشیابی، نحوه تدریس و برنامه های آموزشی
۱۱-افزایش مهارت – توانمندی و عملکرد اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های آموزش

اهداف EDO

۱- افزایش کیفیت و کمیت آموزشی در مراکز  آموزشی و درمانی
۲- بهبود و توسعه برنامه ریزی های آموزشی
۳- زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارب مفید در زمینه های مختلف آموزشی
۴- ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی

وظایف EDO

۱- ارائه برنامه ریزی آموزشی
۲- اجرای کارگاه آموزشی
۳-همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی
۴-همکاری در اجرای و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی
۵- ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری اجرای و روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و درمانی
۶- ارزیابی درونی و بیرونی از عملکرد هر یک از اعضای هیات علمی

اولویت بندی برنامه های کمیته های EDO

۱- برگزاری کارگاه آموزشی در جهت ارتقای توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی (بر اساس نیازسنجی به عمل آمده حداقل ۲ مورد کارگاه در نیمسال اول)
۲ – تدوین و ارائه پروپوزال طرح پژوهش در آموزش
۳- تدوین و بازنگری برنامه ی آموزشی کارشناسی پیوسته
۴- بازنگری فرم های ارزشیابی

فعالیت های علمی و اجرا (جاری و آتی) EDO

 ۱- توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
۲- تدوین کارنما ( log book ) جهت دروس عملی
۳- ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن
۴- ارزیابی درونی گروه های آموزشی و ارزیابی بیرونی با همکاری
۵- تهیه و تدوین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای (SWOT ) واحدها
۶- تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و پایایی آزمونهای تئوری و عملی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت