درمانگاه تخصصی

برنامه فعالیت پزشکان متخصص درما نگاه بیمارستان بهارلو ( شیفت صبح )

پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه درمانگاه
سخاوت فر

افسری

افسری                  گیوه چی سخاوت فر

افسری

سخاوت فر     افسری سخاوت فر

افسری

مغزواعصاب
ثقفی ثقفی ثقفی ثقفی ثقفی ثقفی روان درمانی و

مشاوره

عارفی جلالی عارفی اردوخانی جلالی داخلی         دیابت
ممتازمنش ممتازمنش ممتازمنش ممتازمنش ممتازمنش عبدوس پزشک عمومی
ظهوری ماهوتی عسگری حاجی براتی دهقان جراحی عمومی
شفیعی زمانی شفیعی افشین منش قیاقی افشین منش ارتوپدی
مصطفوی      اکبری بهشتی             اکبری بهشتی              رخشان خواه محسنی

اکبری

مصطفوی        اکبری محسنی قلب  و عروق
منصوری مقدم جهانبخش واشقانی فراهانی قلندرپور جهانبخش جاوید موحدی زنان  و زایمان
سجادیان سجادیان گلدانی افضلیان گلدانی قربانی اطفال
مرادی مقدم مرادی مقدم چشم
آرین پور آرین پور اخوی زادگان آرین پور اخوی زادگان گوران اورولوژِی
اعتصام اعصاب و روان
هوسمی هوسمی عفونی
موسوی موحد بلا دی موسوی موحد بلا دی موسوی موحد نفرولوژی
طب فیزیک
رفیعی رفیعی رفیعی فلاحی رفیعی روماتولوژی
روحانی فر کلینیک درد

برنامه فعالیت پزشکان متخصص درما نگاه بیمارستان بهارلو ( شیفت عصر )

پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه درمانگاه
گیوه چی گیوه چی مغز و اعصاب
ثقفی ثقفی ثقفی ثقفی ثقفی روان درمانی و

مشاوره

اردوخانی اردوخانی اردوخانی داخلی
اردوخانی عارفی دیابت
عسگری عسگری دهقان جراحی عمومی
زمانی شفیعی شفیعی ارتوپدی
رخشان خواه بهشتی قلب  و عروق
قلندرپور منصوری مقدم جهانبخش جاوید موحدی واشقانی فراهانی زنان  و زایمان
قربانی قربانی قربانی اطفال
کارگزار کارگزار طب فیزیک
فلاحی روماتولوژی
محسن آبادی تغذیه
اعتصامی اعصاب و روان
نفرولوژِی
عمومی
عفونی
روانشناسی
 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت