درباره بیمارستان

بیانیه ماموریت (رسالت) بیمارستان بهارلو:

 

بیمارستان بهارلو یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی است که به ارائه خدمات جامع تخصصی و فوق تخصصی در زمینه هاي بهداشتی، درمانی، تشخیصی، آموزشی و پژوهشی می پردازد.

این بیمارستان با تلاش پزشکان، پرستاران، کارکنان متعهد و دلسوز و ارائه خدمات درمانی مطلوب به دنبال آن است که رضایت بیماران را تامین نموده و با رعایت اصول اعتباربخشی و ایمنی بیمار، نقش مؤثري در ارتقاي سلامت کشور ایفا نماید.

.

چشم انداز بیمارستان بهارلو در افق سال  ۱۳۹۵:

 

 • به عنوان یکی از پنج بیمارستان برتر کشور بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی باشیم
 • استاندارد سطح سه ایمنی بیمار را بر اساس استانداردهاي سازمان جهانی سلامت کسب نماییم
 • بیمارستان مرجع براي مسمومیت ها و طب کار و اختلالات خواب در سطح کشور باشیم
 • بیمارستان برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه آموزش دانشجویان خارجی رشته پزشکی باشیم

.

ارزشهاي بیمارستان:

 

 • رعایت منشور حقوق بیمار
 • عدالت در ارایه خدمات با رعایت اصول اخلاق پزشکی و اسلامی
 • بهبود مداوم کیفیت با مسوولیت پذیري، خلاقیت، نوآوري، کارتیمی و یادگیري مستمرکارکنان
 • جلوگیري از ایجاد تقاضاي القایی و ارائه خدمات با کمترین هزینه براي بیماران
 • رعایت استانداردهاي ایمنی بیمار و زیست محیطی

.

اهداف کلان بیمارستان:

 

 • ارتقاي کیفیت خدمات درمانی با دستیابی به استانداردهاي اعتباربخشی و ایمنی بیمار در کشور
 • ارتقاي مدیریت سرمایه هاي انسانی و منابع مالی و تجهیزاتی در بیمارستان
 • توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش و دستیابی به مرزهاي دانش در حوزه علمی مسمومیت ها، طب کار و اختلالات خواب
 • انجام اقدامات تشخیصی درمانی پیشرفته و نوین

.

استراتژي هاي مرکز:

 

 • استانداردسازي ساختارها و فرآیندهاي بیمارستانی بر اساس اصول اعتباربخشی
 • استقرار کامل استانداردهاي ایمنی بیمار در بیمارستان
 • ارتقاي وضعیت بهره برداري از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در بیمارستان
 • ارتقاي کیفیت زندگی کاري و توانمندسازي سرمایه هاي انسانی در بیمارستان
 • اصلاح، توسعه و نوسازي فضاي فیزیکی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستان
 • توسعه فن آوري هاي درمانی در بیمارستان و ایجاد خدمات تشخیصی و درمانی جدید
 • ارتقاي ظرفیت آموزشی و پژوهشی فوق تخصصی بیمارستان در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و چشم انداز دانشگاه
 • استقرار نظام مدیریت بحران و مدیریت خطر به منظور مقابله با بحرانهاي احتمالی
 • ارتقاي کیفیت خدمات ارائه شده به گیرندگان خدمت بر اساس مفاد منشور حقوق بیمار و حقوق شهروندي

.

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت