دانشجو، کارورز، دستیار، فلو

 

۱- کنترل و نظارت بر معرفی نامه

۲- هماهنگی و نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستانها
۳- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها و صدور کلیه گواهی های انجام کار در دوره کارآموزی و کارورزی
۴- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزشی در بخش های آموزشی به صورت تئوری- عملی
۵- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام به کار و گواهی کارکرد و دستیاران به دانشکده پزشکی
۶- نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش ها و درمانگاه ها
۷- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها
۸- برنامه ریزی و نظارت بر ارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستان ها
۹- تجهیز پاویون های دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذایی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت