خدمات و امکانات

What We OfferServices & Departments

Untitled-2

پزشکی هسته ای

این صفحه در دست ساخت است

ادامه

Untitled-1

فیزیوتراپی

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با بخش فیزیوتراپی  و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

Untitled-3

مرکز تصویر برداری

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با مرکز تصویر برداری و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

Untitled-4

اندوسکوپی و کلونوسکوپی

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با  بخش آندوسکوپی و کلونوسکوپی و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

Untitled-5

اکو قلب و تست ورزش

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با پزشکی هسته ای و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

icu

بخش مراقبت های ویژه

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با بخش آی سی یو و سی سی یو  و لینک به صفحات مورد نظر

 

ادامه

Untitled-7

اورژانس جنرال و اورژانس مسمومیت

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با بخش اورژانس و مسمومیت های  و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

Untitled-8

کلینیک بهار

توضیحاتی کوتاه در ارتباط با کلینیک بهار  و لینک به صفحه مورد نظر
ادامه

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت