اولویت بندی برنامه های کمیته های EDO

 

۱- برگزاری کارگاه آموزشی در جهت ارتقای توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی (بر اساس نیازسنجی به عمل آمده حداقل ۲ مورد کارگاه در نیمسال اول)
۲ – تدوین و ارائه پروپوزال طرح پژوهش در آموزش
۳- تدوین و بازنگری برنامه ی آموزشی کارشناسی پیوسته
۴- بازنگری فرم های ارزشیابی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت