اهداف

اهداف :

  • استقرار برنامه ای  جامع جهت رفع نیاز های جسمی ، روانی ، معنوی مددجو

  • سازماندهی ، توسعه ، هماهنگی ، ارتقاء کیفیت  برنامه   آموزش  سلامت  به مددجو

  • هدایت اجرایی خدمات آموزش سلامت  به مددجو

  • شناسایی نیازهای آموزشی بیماران توسط گرد اوری اطلاعات  و تجزیه و تحلیل آن

  • توسعه اهداف اختصاصی ، جزئی ، محتوا و استراتژی اجرایی  جهت هر برنامه آموزشی

  • ارزشیابی و بازبینی برنامه ها و فعالیت های آمو زشی سلامت

  • فراهم کردن ابزار ها  و رسانه های  آموزشی  جهت کیفیت  بالاتر  خدمات آموزش سلامت

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت