اهداف EDO

۱- افزایش کیفیت و کمیت آموزشی در مراکز  آموزشی و درمانی
۲- بهبود و توسعه برنامه ریزی های آموزشی
۳- زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارب مفید در زمینه های مختلف آموزشی
۴- ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت