ارتباطات

 

۱- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، رؤسای بخش ها و مدیران مرتبط)، کمیته های دانشجویی، کارآموزی، کارورزی و دستیاران
۲- شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان های دانشگاه در جهت هماهنگی در امور آموزش
۳- ارتباط و هماهنگی با سایر بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و …
۴- تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع بالاتر

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت